Slide

BAOJI STEP UP YOUR STYLE

Slide

BAOJI STEP UP YOUR STYLE

การคืน และ เปลี่ยนสินค้า

คุณสามารถคืนสินค้าที่สั่งซื้อได้ภายใน 7 วัน นับจากใบเสร็จรับเงิน. ในการคืนสินค้านั้น สภาพสินค้าจะต้องอย่ในสภาพที่ไม่ผ่านการซักล้าง และ ไม่เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า
ป้ายและแท๊กต่าง ๆ ไม่ถูกดึงออกจากสินค้า. สำหรับการเปลี่ยนสินค้านั้น บาโอจิขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าในประเภทเดียวกันเท่านั้น

สินค้าไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่ว่ามีการผิดพลาดที่เกิดจากการสั่งซื้อสินค้า หรือ ความผิดพลาดที่เกิดจากเราเอง
และถ้าการสั่งซื้อนั้นมีการใช้รหัสโปรโมชั่นส่วนลดใด ๆ ก็ตามจากราคาเต็ม คุณจะสามารถขอคืนเป็นเงินสดได้เฉพาะจำนวนเงินหลังจากใช้รหัสโปรโมชั่นส่วนลดเท่านั้น
หากการตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น คุณจะไม่สามารถส่งคืน หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้าได้

หากคุณเชื่อว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการสั่งซื้อของคุณจริง ๆ กรุณาติดต่อกลับเราเพื่อทำการส่งสินค้าคืน ตามที่อยู่นี้:

บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทร. 02-889-9999

ค่าดำเนินการในการส่งสินค้าคืนนั้น ถ้าหากเป็นความผิดพลาดของเรา ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบเราเอง