Slide

BAOJI STEP UP YOUR STYLE

Slide

BAOJI STEP UP YOUR STYLE

ทำอย่างไรหากสินค้าที่ฉันได้รับเสียหาย ชำรุด หรือไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ?

หากคุณได้รับสินค้าที่เสียหาย/ชำรุด หรือไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ โปรดอย่านำป้ายหรือสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ เราขอแนะนำให้คุณโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่หมายเลข 02-889-9999 และแจ้งรายละเอียดแก่พนักงาน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราอาจขอหลักฐานเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม (อาทิ รูปถ่ายหรือวิดีโอ) เพื่อช่วยให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น

ฉันจะคืนสินค้าได้อย่างไร?

ทางไปรษณีย์คุณสามารถคืนสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า ที่ 02-889-9999 หรือ info@ิbaoj.co.th แจ้งสาเหตุกับทางฝ่ายบริการลูกค้าถึงรายละเอียดสินค้าและสาเหตุที่ต้องการคืนสินค้า
 2. กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มในกล่องพัสดุสินค้าส่ง หรือ ดาวน์โหลดจากที่นี่
 3. ใส่แบบฟอร์มลงในกล่องพัสดุสินค้าส่งคืนจากนั้นจึงปิดผนึกให้เรียบร้อย
 4. แผนกบริการลูกค้าของเราจะเตรียมการรับสินค้าจากคุณ

เงื่อนไขในการคืนสินค้ามีอะไรบ้าง?

คุณสามารถคืนสินค้าที่สั่งซื้อได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า หากรายการสั่งซื้อของคุณมีการแยกจัดส่ง ระยะเวลา 7 วันจะเริ่มจากวันที่รับพัสดุกล่องสุดท้าย
เงื่อนไขทั่วไปของการคืนสินค้า
คุณสามารถส่งสินค้าคืนได้เมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • สินค้าปกติ
 • สินค้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน
 • สินค้าและป้ายต้องอยู่ในสภาพเดิม
 • สินค้าประเภทเครื่องแต่งกายต้องมีบรรจุภัณฑ์และป้ายดั้งเดิมครบถ้วน
 • สินค้าประเภทเครื่องประดับต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์ สินค้าประเภทเครื่องประดับต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์สูญญากาศหรือปิดผนึก
 • สินค้าประเภทรองเท้าต้องอยู่ในกล่องสภาพเดิมและมีป้ายครบถ้วน สติกเกอร์บนกล่องรองเท้าต้องอยู่ที่เดิมในสภาพสมบูรณ์

สินค้าที่ส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกรับประกันสินค้าของเรา หากสินค้าชำรุด เสียหาย หรือบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิต ทางเราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะคืนเงินแต็มจำนวนให้แก่คุณ
หากสินค้าบกพร่องชำรุดอันเนื่องมาจากเหตุผลอื่น นอกเหนือจากกระบวนการผลิตและคุณภาพของวัสดุ เราจะส่งสินค้านั้นคืนให้แก่คุณ เราไม่มีนโยบายเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้า:

 • ไม่ได้สั่งซื้อจาก https://baoji.co.th/
 • เสียหายหรือชำรุดจากความประมาทเลินเล่อ (สัมผัสกับสารเคมี สารกัดกร่อน เปลวเพลิง ความร้อนสูง วัตถุมีคม ฯลฯ)
 • เสียหรือชำรุดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือใช้งานในกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (ใช้รองเท้าวิ่งกับกีฬาประเภทคอร์ท หรือนำรองเท้าปีนเขาไปใช้ทำงาน ฯลฯ)

ทำอย่างไรหากคำถามของฉันไม่ครอบคลุมในนี้?

หากไม่พบคำตอบเกี่ยวกับคำถามของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์ของเราที่ 02-899-9999 และแจ้งให้พนักงานทราบถึงรายละเอียดคำถามและ/หรือรายการสั่งซื้อของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งอีเมลรายละเอียดมาถึงเราที่ [email protected] พนักงานของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอ